گجت پوشیدنی تهویه مطبوع سونی

گجت پوشیدنی تهویه مطبوع سونی ؛ یک گجت همراه که هم کاربر را گرم می‌کند و هم خنک!