اتصال دستگاه برای رفع ایراد عدم اتصال تلویزیون سونی به بلوتوث