قطع شدن صدای تلویزیون سونی

دلایل قطع شدن صدای تلویزیون سونی چیست؟