دوربین های فول فریم سونی

دوربین های فول فریم سونی بالاتر از نیکون و کانن قرار گرفتند