استفاده از نرم افزار VLC Media Player برای چسباندن فایل زیر نویس به فیلم