استفاده از نرم افزار VLC Media Player برای چسباندن