تعمیر و تعویض cpu موبایل سونی

Cpu موبایل چیست و چگونه کار می کند؟