دلیل ریستارت شدن خودکار گوشی

چرا گوشی سونی مدام ریستارت می‌شود؟