بریک شدن گوشی

چگونه مشکل بریک شدن گوشی سونی را حل کنیم؟