از کار افتادن دسته ی PS4

دلایل از کار افتادن دسته ی PS4 چیست؟