داغ شدن دوربین a7S III سونی

داغ شدن دوربین a7S III سونی زودتر از دوربین EOS R5