خاموش شدن لپ تاپ

علت خاموش شدن لپ تاپ هنگام اتصال شارژر چیست؟